top of page
STRONA GŁÓWNA.png
AdobeStock_318273862.jpeg

Dlaczego pompa ciepła jest najlepszym
rozwiązaniem dla nowoczesnego
i energooszczędnego budynku?

Pompa ciepła typu powietrze - woda jest aktualnie najlepszym źródłem ciepła

dla budynków (nie tylko mieszkalnych), rozwiązanie to zapewnia:

 • ekonomiczną pracę,

 • bezobsługowe działanie,

 • możliwość chłodzenia budynku w okresie letnim,

 • możliwość zminimalizowania kosztów eksploatacji poprzez współpracę z instalacją fotowoltaiczną,

 • niezależność od sieci gazowych (sieci i przyłączy, których wykonanie zabiera sporo czasu
  i kosztów),

 • brak konieczności przygotowywania specjalnego pomieszczenia kotłowni;

 • ponad to pompa ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym – standardowa pompa wytwarza dodatkowo 3-4 razy więcej energii w stosunku do tej pobranej z sieci.

AdobeStock_393501231.jpeg

Z czego składa się pompa ciepła?

Głównymi elementami w pompie ciepła są:

 • PAROWNIK i SKRAPLACZ – są to wymienniki ciepła, które mają za zadanie odebranie ciepła
  z powietrza zewnętrznego i odd
  anie go do czynnika w obiegu pompy ciepła (parownik)
  oraz przekazanie ciepła z obiegu pompy do wody zasilającej instalację c.o. i c.w.u. (skraplacz).
  Swoje nazwy zawdzięczają przemianom fizycznym, które zachodzą w obiegu pompy ciepła
  (w trybie grzania).

 • SPRĘŻARKA – jest sercem całego układu. Podnosi ciśnienie czynnika znajdującego się w obiegu pompy ciepła za czym idzie podniesienie jego temperatury. Sprężarka ma określoną żywotność określoną krotnością włączeń, aby przedłużyć jej żywotność warto zainstalować zbiornik buforowy.

 • ZAWÓR ROZPRĘŻNY – jego działanie jest przeciwne do sprężarki, powoduje obniżenie ciśnienia czynnika oraz spadek jego temperatury, dzięki czemu jest on gotowy na odebranie ciepła
  z powietrza zewnętrznego.

Praktycznie pompa ciepła może składać się z dwóch jednostek (urządzenia na zewnątrz budynku
oraz wewnątrz), które połączone są ze sobą instalacją, w której znajduje się czynnik chłodniczy

lub w wersji monoblok – wszystkie podzespoły w jednym urządzeniu umieszczonym na zewnątrz.

AdobeStock_416427093.jpeg
AdobeStock_457966899.jpeg

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?


Najczęściej podawanym, przez producentów parametrem jest COP oraz SCOP.
COP określa sprawność pompy ciepła. To wartość liczbowa, która oznacza stosunek wytworzonej energii przez pompę do ilości pobranej energii elektrycznej (np. z sieci).
Im większy COP tym lepsza wydajność Pompy ciepła = niższe koszty rachunków za energię elektryczną.
SCOP to sezonowe COP, które określa roczną sprawność ciepła. Ponadto należy zwrócić uwagę na instalatora czy ma odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia itd.

Uwaga na marketingowe slogany!

COP dla pomp ciepła powietrze - woda to wartość liczbowa w przedziale 3-4.

Wybierając urządzenie należy zwracać uwagę na parametry, dla jakich producenci podają COP.

COP dla parametru A2W35 czyli temperatury zewnętrznej +2℃ oraz temperatury wody grzewczej w pompie +35℃ będzie inne niż dla A-7W30 (temp. zewnętrzna -2 ℃ oraz temperatury wody grzewczej w pompie +30℃).

W przypadku SCOP sytuacja wygląda analogicznie.

Porównując urządzenia ze sobą możemy też porównać ze sobą etykiety efektywności energetycznej poszczególnych urządzeń.

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z pompy ciepła należy ją dobrać z uwzględnieniem projektu budynku jak i sposobu jego użytkowania. Potrzebujesz profesjonalnego doboru, wyceny i montażu?

Skontaktuj się z nami! 

Możesz też spojrzeć na nasze montaże.

Krok po kroku...

Jak powinien wyglądać prawidłowy dobór pompy ciepła do istniejącego budynku?

 

Niektórzy dobierają pompę ciepła, a potem decydują się na modernizację. Jest to błędny krok, taka pompa po modernizacji jest przewymiarowana. Pompa ma dość dużą moc i potem po wymianie okien czy zaizolowaniu budynku okazuje się że ma za wysoką moc w stosunku do parametrów budynku.

Skutkiem zbyt dużej mocy pompy jest taktowanie, czyli zbyt duża ilość startów pompy w stosunku do czasu pracy urządzenia. To z kolei powoduje szybsze zużycie elementów pompy ciepła i pracę na częściowym, czy też niskim obciążeniu, co odbija się na współczynniku efektywności COP generując wyższe koszty eksploatacji

Kolejność działań powinna być następująca:

 • Audyt stanu rzeczywistego budynku ( konstrukcja i izolacje termiczne).

 • Ocena instalacji grzewczej i cwu (rodzaj instalacji, wymagana temperatura zasilania)

 • Analiza dotychczasowego źródła ciepła – rodzaj kotła, ilość i koszt paliwa itp.

 • Wyznaczenie / obliczenie rzeczywistego bilansu strat ciepła ( C.O. i wentylacja).

 • Obliczenie zapotrzebowania na CWU.

 • Propozycje modernizacji stanu obecnego ( izolacje, wymiana grzejników)

 • Ostatnim krokiem jest montaż instalacji i pompy ciepła

Kotwica 1
bottom of page